Atgriešanās un apmaiņa

Not Translated

Atgriešanās un apmaiņa

VISPĀRĪGA ATGRIEŠANĀS - APMAIŅAS PROCEDŪRA

Atgriežot vai apmainot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • izstrādājumam jābūt nelietotam, nezaudējot tā komerciālo izskatu (neskartas etiķetes un aizsargplēves utt.);
  • precēm pircējam jābūt nebojātām;
  • atgrieztajai / apmainītajai precei jābūt oriģinālā kārtīgā iepakojumā;
  • atgrieztajai / apmainītajai precei jābūt tādā pašā konfigurācijā kā saņemtajai;
  • Ja iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti, jums vajadzētu uzrakstīt pieprasījumu par preces atgriešanu / apmaiņu, norādot preces nosaukumu, rēķina numuru, nosaukumu un cenu, konta numuru, kur nauda jāatdod, kā arī atdošanas vai maiņas iemeslu.

Šis pieprasījums jums jānosūta pa e-pastu info@gardenplus.lv vai ierakstītu pastu. Produktu var nosūtīt pa pastu, atvest ar savu transportu vai ar kurjeru. Saņemot produktu un pārliecinoties, ka produkts nav izmantots, 10 dienu laikā. mēs atmaksāsim naudu jūsu norādītajā kontā vai maiņas gadījumā nosūtīsim jaunu produktu.


ATGRIEZTIES VAI MAINIET, JA SAŅEMAT PĀRBAUDES, KAS SABojĀTAS, SALAUZTAS VAI NAV PASŪTĪT PASŪTĪJUMU SŪTĪŠANAS LAIKĀ

Preču apmaiņa un atgriešana notiek saskaņā ar 2001. gadā apstiprinātajiem Mazumtirdzniecības noteikumiem. 11. jūnijs Valdības lēmums Nr. 697


Saņemot / pieņemot pasūtītās preces, pārbaudiet sūtījuma stāvokli un parakstiet sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentu. Ja, saņemot / pieņemot sūtījumu, pamanāt iepakojuma bojājumus vai iepakojuma neatbilstību, nekavējoties paziņojiet par to kurjeram, ja iespējams, nofotografējiet (nosūtiet to pa e-pastu: info@gardenplus.lv) un lūdziet uzrakstīt ziņojumu par iepakojuma bojājumiem. Pieņemot pasūtītās preces un parakstot sūtījuma dokumentu bez komentāriem, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu kārtībā. Ja neveicat šīs darbības, mēs nebūsim atbildīgi par:

  • preču bojājumi, ja šādu bojājumu rašanās pamats nav rūpnīcas defekts;
  • preču sastāva neatbilstības, ja šīs neatbilstības var atklāt preču ārējās pārbaudes laikā.


NEVAJADZAMAS UN APMAIŅAS PREČAS

UAB "Hymen" ievēro dokumentus, kas reglamentē preču atgriešanas kārtību - Civilkodeksu un Mazumtirdzniecības noteikumus.

Plašāka informācija par nepārtikas preču atgriešanu atrodama Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta vietnē.


ATGRIEŠANĀS / APMAIŅAS IZMAKSAS

Ja vēlaties atgriezt neuzticamu preci (nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums), kad nauda par preci tiek atgriezta vai prece tiek aizstāta ar citu preci, nosūtīšanas izmaksas netiek kompensētas visos gadījumos.