Pirkšanas nosacījumi

Not Translated

Pirkšanas nosacījumi

Personas datu apstrādes noteikumi

Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu privātumu. Zemāk jūs atradīsit detalizētu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu datus.

Datu pārziņa vārds un kontaktinformācija (kā noteikts tiesību aktos par datu aizsardzību)

Nosaukums: UAB "Hymen" uzņēmuma kods 304845824

El. E-pasts: info@gardenplus.lv

Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos interneta veikala gardenplus.lv piedāvāto preču iegādes noteikumus.

1. Interneta veikalā gardenplus.lv preces var iegādaties  gan fiziskas, gan juridiskas personas.

2. Tā kā gardenplus.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

3. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu vai līzinga kompānijas pakalpojumus, iespējams arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā

4. Klients ir atbildīgs par precīzu datu reģistrāciju. Sniedzot nepatiesu informāciju, piekļuve mājaslapai www.gardenplus.lv var būt ierobežota. gardenplus.lv komanda pirms preces nosūtīšanas var griesties pie pircēja, lai papildus precizētu pasūtījuma un piegādes informāciju.

5. Personām, kas jaunākas par 16 gadiem, lai iegādātos preci, jābūt vecāku vai aizbildņa piekrišanai.

6. Klients ir atbildīgs par preces piegādes informācijas precizitāti:

6.1 . Lūdzu, vienmēr norādiet pareizu pasta indeksu un piegādes adresi. Jūsu pasta indeksu varat atrast šeit - http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/parbaudit_indeksu.html .

6.2 . Sniedzot nepareizu (vai viltus) informāciju, gardenplus.lv nav atbildīga par nepiegādāto preci, kā arī ir tiesīga saņemt kompensāciju parveikto atkārtoto piegādi sakarā ar pircēja nepareizi sniegto informāciju.

7 . gardenplus.lv patur tiesības:

7.1 Mainīt majaslapā informāciju par precēm, to aprakstus, cenas un lietošanas noteikumus. Jaunu gardenplus.lv veikala lietošanas noteikumu ieviešana stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā.

7.2 . Privātpersonas, kuras neievēro lietošanas noteikumus, un nodarbojas ar sabotāžu, var tikt sauktas pie juridiskās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Pieprasīt kompensēt transporta izmaksas, ja klients vienpusēji atceļ pasūtījumu, kā arī preču apmaiņas gadījumā.

8. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 207) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta

6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. gardenplus.lv saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@gardenplus.lv, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

9. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

10. Gardenplus.lv nodrošina savu lietotāju datu aizsardzību.

11. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, Uab Hymen saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā, līgumus, kuri tiek slēgti ar līzinga kompānijām, saglabā attiecīgās līzinga kompānijas.