Privātuma politika

Not Translated

Personiskā informācija, iegādājoties preces šajā e-veikalā, tiek pieprasīta tikai veicot pasūtījumu. Šis e-veikals apņemas neizpaust pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācija ir nepieciešama partnerim, kurš sniedz piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos citos gadījumos pircēja personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Покупатель может зарегистрироваться в этом интернет-магазине. При регистрации - покупатель должен заполнить регистрационную форму. Покупатель соглашается предоставить верную, точную и полную информацию о себе в регистрационной форме, ответив на вопросы, указанные в регистрационной форме. Покупатель также обязуется обновлять эту информацию в случае ее изменения. Если покупатель предоставил неверную информацию - интернет-магазин имеет право приостановить или прекратить регистрацию покупателя и отказать покупателю в предоставлении своих услуг.